U savremenom svetu, moderni biznis zahteva korišćenje računara i druge informaciono-tehnološke opreme u svom poslovanju.Kao i svi uredjaji, računarima je potrebno periodično održavanje,pogotovo ako znamo da u modernom poslovanju, gde je protok podataka jako velik na dnevnom, pa i časovnom nivou, ozbiljna firma ne bi smela da dozvoli sebi veliko kašnjenje u obradi podataka, uzrokovano kvarom računara koji nije održavan.

Data Inženjering ima rešenje za Vas.U našoj ponudi usluga, nudimo Vam mogućnost mesečnog ili održavanja na poziv, Vaše IT opreme i vašeg informacionog sistema.Šta se podrazumeva pod mesečnim održavanjem? To znači, da ako se odlučite za našu uslugu, po ceni mesečne nadoknade, dobijate profesionalnu uslugu održavanja Vaših računara i Vaše IT opreme.Pod održavanjem IT opreme se podrazumeva, njena periodična kontrola ispravnost, dijagnostika i opravak kvarova koji se dese u toku rada, kao i nadgledanje opreme kao proaktivni vid zaštite.

               Pod održavanjem se ne podrazumeva samo održavanje hardvera ( IT uredjaja), već i softvera i samih podataka koji se nalaze na računarima.

Tako da pod održavanjem informacionog sistema jedne firme, podrazumevamo održavanje kako hardvera tako i softvera i samih podataka koji se nalaze na računarima.

            Pored mesečnog održavanja nudimo saradnju bez ugovora i mesečne nadoknade, tzv. na poziv, koja podrazumeva dolazak kod klijenta po pozivu, a koja se tarifira po važećem cenovniku bezugovornih usluga.

Moramo da napomenemo da prioritet u pružanju usluga imaju korisnici koji su se odlučili za mesečnu obavezu.

           Našu uporednu ponudu možete videti u tabeli ispod.

Mesečno održavanje

Osnovni paket
4000 din po računaru
mesečno

Antivirusna zastita

Bekap podataka 1 puta dnevno

Udaljena podrška putem telefona I interneta

Dolazak kod klijenta u roku od 8h u slučaju da se problem ne može rešiti udaljenom podrškom preko interneta*

Održavanje mreže i mrežnih uredjaja.**

Održavanje sistema i periferne opreme**

Vreme dostupnosti usluge 08-16h

Napredni paket
5000 din po računaru
mesečno

Antivirusna zastita

Bekap podataka 2 puta dnevno + Sistem bekap 1x

Udaljena podrška putem telefona i interneta

Dolazak kod klijenta u roku od 4h u slučaju da se problem ne može rešiti udaljenom podrškom preko interneta*

Održavanje mreže i mrežnih uredjaja.**

Održavanje sistema i periferne opreme**

Konsultanske usluge

Vreme dostupnosti usluge 08-18h

Pro paket
6000 din po računaru
mesečno

Aktivna antivirusna zastita i razvoj sigurnosti sistema

Bekap podataka 3-6 puta dnevno +Sistem bekap 1x

Udaljena podrška putem telefona i interneta

Dolazak kod klijenta u roku od 1h u slučaju da se problem ne može rešiti udaljenom podrškom preko interneta*

Održavanje sistema, periferne opreme ,mreže i mrežne opreme**

Periodični testovi ispravnosti komponenti

Konsultanske usluge

Proaktivni monitoring računarske opreme putem interneta

Vreme dostupnosti usluge 08-20h

*dolazak preko 10 km se naplaćuje 50 din/km
**održavanje računara podrazumeva dijagnostiku kvarova, redovne aktivnosti na održavanju dobrog stanja sistema.Nabavka rezervnih delova ili dodatne opreme koja bi unapredila rad računarske mreže ili sistema ne ulazi u navedenu cenu  paketa i plaća se odvojeno preko izabranog dobavljača opreme.
Napomena:

1.Svi korisnici ugovornog održavanja imaju prioritet nad ostalim korisnicima po pitanju odgovora na zahtev za uslugom

2.Diskrecija u poslovanju I tajnost podataka zagarantovani.

3.Cene su važeće na području Rasinskog okruga, u slučaju druge lokacije nazvati radi dogovora.

4.Navedeni paketi i cene se odnose na broj računara do 5, za broj računara preko 5 pozvati radi dogovora i popust koji može ići od 10% do 50%.

5.Ugovor se potpisuje na 6 meseci ili 1 godinu posle čega, ako ste zadovoljni uslugom, možete obnoviti ugovor na jedan od ova dva perioda.

U slučaju da se odlučite za naše usluge po modelu - usluga na poziv, zainteresovani klijenti mogu dobiti naš cenovnik na upit. Više informacija klikom na dugme ispod.